Основни стъпки при стартиране на бизнес

Започванетона бизнес в България е лесно и достъпно. Създаването на дружество не изисква никакви разходи и може да се осъществи доста бързо в рамките на два работни  дни след подаване на необходимите документи пред органа по регистрация.

Нашият екип ежедневно консултира процеса на стартиране на нов бизнес от А до Яот създаването на компанията, осигуряването на собственици и управители, намирането на служители, данъчното облагане, счетоводството и много други фактори, свързани с оцеляването на една компания.

Естествено, повечето хора, които започват нов бизнес искат да намалят до минимум началните разходи. В България застраховките и данъците са едни от най-евтините в Европа. Същото се отнася и за правните и счетоводните услуги при стартиране на бизнес.

В тази статия са описани най-необходимите неща, които всеки собственик на фирма трябва  да направи след регистрацията на дружеството, за да изпълни всички изисквания и същевременно да сведе до минимум разходите си. 

За счетоводството

Никой бизнес не може да съществува без счетоводство. Всяка действаща фирма,  независимо колко е малка, трябва да води счетоводство и да плаща данъци. Освен това поне един собственик и управител трябва да бъде осигурен. Освен това всички фирми  издават и получават фактури, някои имат касови апарати и банкови сметки,  а тези, които са регистрирани по ДДС, изготвят месечни декларации по ДДС и са задължени да ги подават в НАП. Освен това, ако имате подизпълнители, ще трябва да имате ведомост за заплати.

Осигуряване

Всеки собственик на бизнес трябва да бъде осигурен. 

Собствениците и управителите на дружеството могат да се осигуряват като самоосигуряващи се лица или като управители по договор за управление и контрол (ДУК).

Ако собственик на фирма се осигурява по трудово правоотношение на максималния за страната осигурителен праг, а именно 3000 лева, то той е освободен от задължение да се осигурява в собствената си фирма.

Касов апарат и фактури

Всеки бизнес, който приема плащания в брой, трябва да има касов апарат. С изключение на търговците, които използват парични преводи, не се изисква касова бележка. Това са предимно онлайн търговци, които получават плащане за покупките си чрез куриерски фирми в брой при доставка.

При всяко друго плащане в брой, търговецът е абсолютно длъжен да издаде фискален бон. Фактури се издават и при получаване на плащания в брой от търговци, различни от касови бележки.

Фактурите винаги се издават между търговците. При плащане по банков път не се изисква касова бележка.

GDPR – Регламент за защита на личните данни

На 25.08.2018 г. официално влезе в сила Общият регламент относно защита на данните, който е по-известен просто като GDPR (General Data Protection Regulation). Този регламент изисква от абсолютно всички фирми да въведат правила за обработване на личните данни на физическите лица, както и да следват специални процедури във връзка със съхранението и обработването на тези данни.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Договори

Сключването на договори е важна част от всеки бизнес. От жизненоважно значение е да гарантираме, че всички договори, които подписваме, защитават нашите търговски интереси и не рискуват да ни навредят.

Затова е най-добре да поверим изготвянето на договор за нашия бизнес на експерт или поне да го прегледаме от адвокат.

Търговска марка

Защитата на нашия бизнес чрез регистриране на търговска марка е единственият начин, по който можем да гарантираме, че ще го защитим от нарушаване на марките, които използваме. Да имаме регистрирана фирма с търговска марка не е достатъчно и не защитава по никакъв начин бизнеса ни.

Органът за правна защита на търговските марки в България е Патентното ведомство.

В заключение можем да кажем, че всеки, който иска да стартира и развие печеливш бизнес, трябва да подхожда изключително отговорно и разумно в неговото управление и изборите, които прави за него.

Не забравяйте – правилното водене на счетоводство е ключов фактор и е задължителен елемент. 

Нашият екип с удоволствие ще ви помогне да стартирате и развиете успешен бизнес. Ако имате въпроси, относно който и да е от етапите, свържете се с нас! Възползвайте се от услугата „безплатна опознавателна среща“, на която ще се запознаем с нуждите на вашата фирма и ще предложим най-добрият вариант за ВАС.