Вдигат санкциите за фалшиво счетоводство

Вдигат санкциите за фалшиво счетоводство

Големите компании ще бъдат задължени да оповестяват в специални декларации данъците, които плащат в различни държави. Това се предвижда в измененията на Закона за счетоводството, качени за обществено обсъждане.

Правилата се прилагат за многонационални групи с консолидиран оборот над 1 500 000лв. и за самостоятелни дружества с оборот над 1 500 000лв. на базата на индивидуални годишни финансови отчети, извършващи дейност в ЕС.

Оповестяванията ще се прилагатот 1 януари 2025 г. за годишните финансови отчети за 2024 г.,се казва още в законопроекта.

Ако дадена група извършва дейност в ЕС само чрез дъщерни дружества или клонове, тя трябва да публикува и да осигури достъп до
декларацията на крайното дружество майка, а ако тя не е налична, трябва да изготви и публикува декларация, съдържаща цялата налична информация.

Целта на този доклад е да популяризира корпоративната отговорност и прозрачността и да насърчи дружествата да плащат данъци в страните, в които реализират печалби, като същевременно предоставя възможност за публичен контрол върху дейността на много националните корпоративни групи по отношение на спазването на данъчните закони и въздействието на спазването им върху реалната икономика в зависимост от причините за промяна.

С друго законодателно изменение се предлага да се увеличат глобите и финансовите санкции за невярно счетоводство с цел да се въведат подходящи наказания за подкупване на чуждестранни държавни служители и за прикриване на такъв подкуп, което е свързано с препоръките на ОИСР. Според организацията настоящите санкции за фалшиви счетоводни престъпления изглеждат все още твърде ниски, за да бъдат ефективни в борбата с корупцията.

Нашият екип има над 17 години професионален опит в счетоводството. Ако искате да доверите бизнеса си на доверен партньор, свържете се с нас. Възползвайте се от услугата „БЕЗПЛАТНА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА“, на която можете да зададете въпросите, които ви вълнуват, а ние ще ви предложим най-доброто цялостно решение за решаването им.