Какви са размерите на осигурителните вноски за самоосигуряващи се лица?

осигурителни вноски
Дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица се изчисляват върху избран осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход и не може да бъде по-голям от максималния осигурителен доход.
От 1-ви януари 2023г се увеличи размерът на минималната заплата, но осигуровките остават същите като през 2022г. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица в размер 710 лв. Те заплащат както здравни, така и социални осигуровки.
31 януари е срокът, в който самоосигуряващите се лица, могат да променят вида на осигуряването си. Ако не сте се осигурявали за временна неработоспособност (болнични), можете да започнете да се осигурявате и обратно.

Размер на осигурителните вноски
Задължителни осигурителни вноски:
19,8 % за пенсии за родени преди 1 януари 1960 г., както и лицата по чл. 4б от КСО
14,8 % за пенсии за родени след 31 декември 1959 г.
3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”*;
5 % за ДЗПО – Универсален пенсионен фонд за родени след 31 декември 1959 г.;
8% за здравно осигуряване

За повече информация и помощ за определяне размера на осигуровките Ви, заявете безплатна консултация, на която ще отговорим на Вашите въпроси и ще Ви дадем правилния съвет, за да плащате по-малко