Счетоводни пакети

Основен

Подходящ за хора които имат добра компютърна грамотност, свободно време и желаят да следят отблизо процеса на продажбите. Работят със складов софтуер, сами издават фактури, заприхождават стока в склада, могат да управляват онлайн банкирането и не на последно място фирмата не може да си позволи по-високи разходи за счетоводно обслужване.
Пакетът включва:
● Текущо водене на счетоводството на месечна база в съответствие с изискванията на Българското законодателство.
● Обработка на заплати и изпращане на фишове на служители /трудови и граждански договори/
● Подаване на Декларация 1 и 6
● Изготвяне и подаване на Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ
● Изготвяне и подаване на болнични с КЕП
● Подаване на Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ /хонорари, дивиденти и др./
● Подаване на Декларация по чл.88 от ЗКПО /авансови вноски печалба/
● Подаване на справка за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ.
● Изготвяне на Годишна данъчна декларация по ЗКПО
● Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
● Изготвяне на документи за обявяване на ГФО в Агенцията по вписвания
● Безплатни консултации

Стандартен /най-предпочитан/

Това е най -предпочитания пакет от хората. Подходящ за хора които ценят своето време , предпочитат да почиват или да се занимават с маркетинг да увеличат своите продажби. В него е включен основния пакет и допълнителни услуги :
-работата по продажбите , издаването на фактури , комуникацията с клиентите
-онлайн банкирането -плащане на доставчици , данъци, осигуровки и т.н
Всички тези услуги ви освобождава от това да имате допълнителен човек който да се занимава със счетоводство.

Пакетът включва:

● Основен пакет
● Издаване на продажни фактури от наш софтуер и изпращане на клиента
● Онлайн банкиране/изготвяне на макети към доставчици, заплати, данъци , осигуровки и други /

Бизнес плюс /най-голяма стойност/

Това е пакетът с най-голяма добавена стойност. Аз го  препоръчвам на клиентите си няколко причини :

-включва Стандартния пакет който ви освобождава от всякаква допълнителна счетоводна дейност

-Изготвяне на тримесечни отчети /ОПР , Баланс, ОПП, ОСК, Справка ДА/ – това е една ценна услуга която включва финансово-счетоводен анализ, изчисляване на коефициенти /рентабилност на приходите , рентабилност на собствения капитал, ефективност на приходите, обща ликвидност, бърза ликвидност, незабавна ликвидност , абсолютна ликвидност, финансова автономност, задлъжнялост/ . Всичко това  дава пълна и достоверна информация за  финансово състояние на фирмата. След направения анализ на постигнатите резултати и въз основа на направените изводи, се вземат мерки и решения, които дават възможност за насочване на дейността на фирмата в положителна посока.

-Подготовка на документите при проверки и ревизии-често фирмите имат проверки и се налага клиента да плаща допълнително за всяка една проверка или ревизия които отнемат дълго време понякога и месеци.

-Бизнес консултации – това е услуга която помага на вашия бизнес в различни области -право, финансиране, маркетинг, дигитализация и т.н. Всичко от което се нуждае вашия бизнес за да се развива.
Пакетът включва:
● Стандартен пакет
● Изготвяне на тримесечни отчети /ОПР , Баланс, ОПП, ОСК, Справка ДА/.
● Подготовка на документите при проверки и ревизии
● Бизнес консултации

Цени на допълнителни услуги извън основния и стандартния пакет

● Водене на складово стопанство- 1.80 лв без ддс на документ.
● Подаване на Интрастат Декларация до 5 бр покупки /доставки – 100 лв
● Подаване на Декларация –едно гише OSS -70лв
● Подаване на данни –гориво чл.118 ал.10 от ЗДДС – 30лв
● Подготовка на документи по искане за проверки и ревизии на 50лв/час
● Изготвяне на отчети /ОПР , Баланс, ОПП, ОСК, Справка ДА/. Финансово-счетоводен анализ, изчисляване на коефициенти /рентабилност на приходите , рентабилност на собствения капитал, ефективност на приходите, обща ликвидност, бърза ликвидност, незабавна ликвидност , абсолютна ликвидност, финансова автономност, задлъжнялост/ . Всичко това дава пълна и достоверна информация за финансово състояние на фирмата. След направения анализ на постигнатите резултати и въз основа на направените изводи, се вземат мерки и решения, които дават възможност за насочване на дейността на фирмата в положителна посока– една месечна такса.
● Бизнес консултация 60лв/час

*ПСД : първичен счетоводен документ /фактура, митническа декларация, договор, банково бордеро, опис,касов бон, отчет, заповед, акт и др.
* Счетоводната къща работи без хартиено , документите се получават онлайн чрез приложение Sendera /Микроинвест/ което изтегляте на телефона си. Друг вариант – снимате документите си и изпращате чрез email. Архив на документите имате по всяко време чрез споделени файлове от google workspace. Работата с google workspace улеснява дистанционна работата, безпроблемно създаване, споделяне и сътрудничество от компютъра, телефона или таблета ви. Бързо, лесно, удобно, спестявайки ви най-ценния ресурс време.

Отстъпка от цената:
При еднократно плащане за 12 месеца се прави отстъпка от две такси. При прекратяване на договорните ни взаимоотношения по – рано се преизчислява на месечна база.

За да изберете най-добрия пакет за вашата фирма или имате повече от 50бр ПСД , запишите си безплатна опознавателна среща в рамките на 30 мин., на която ще се запознаем с Вашата ситуация за да сме максимално полезни.Дори и да не започнем да работим заедно, ние гарантираме стойност и удовлетвореност от срещата.