Счетоводни пакети

Основен

Подходящ за хора които имат добра компютърна грамотност, свободно време и желаят да следят отблизо процеса на продажбите. Работят със складов софтуер, сами издават фактури, заприхождават стока в склада, могат да управляват онлайн банкирането и не на последно място фирмата не може да си позволи по-високи разходи за счетоводно обслужване.
Пакетът включва:
● Текущо водене на счетоводството на месечна база в съответствие с изискванията на Българското законодателство.
● Обработка на заплати и изпращане на фишове на служители /трудови и граждански договори/
● Подаване на Декларация 1 и 6
● Изготвяне и подаване на Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ
● Изготвяне и подаване на болнични с КЕП
● Подаване на Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ /хонорари, дивиденти и др./
● Подаване на Декларация по чл.88 от ЗКПО /авансови вноски печалба/
● Подаване на справка за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ.
● Изготвяне на Годишна данъчна декларация по ЗКПО
● Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
● Изготвяне на документи за обявяване на ГФО в Агенцията по вписвания
● Безплатни консултации

Стандартен /най-предпочитан/

Това е най -предпочитания пакет от хората. Подходящ за хора които ценят своето време , предпочитат да почиват или да се занимават с маркетинг да увеличат своите продажби. В него е включен основния пакет и допълнителни услуги :
-работата по продажбите , издаването на фактури , комуникацията с клиентите
-онлайн банкирането -плащане на доставчици , данъци, осигуровки и т.н
Всички тези услуги ви освобождава от това да имате допълнителен човек който да се занимава със счетоводство.

Пакетът включва:

● Основен пакет
● Издаване на продажни фактури от наш софтуер и изпращане на клиента
● Онлайн банкиране/изготвяне на макети към доставчици, заплати, данъци , осигуровки и други /

Бизнес плюс /най-голяма стойност/

Това е пакетът с най-голяма добавена стойност. Аз го  препоръчвам на клиентите си няколко причини :

-включва Стандартния пакет който ви освобождава от всякаква допълнителна счетоводна дейност

-Изготвяне на тримесечни отчети /ОПР , Баланс, ОПП, ОСК, Справка ДА/ – това е една ценна услуга която включва финансово-счетоводен анализ, изчисляване на коефициенти /рентабилност на приходите , рентабилност на собствения капитал, ефективност на приходите, обща ликвидност, бърза ликвидност, незабавна ликвидност , абсолютна ликвидност, финансова автономност, задлъжнялост/ . Всичко това  дава пълна и достоверна информация за  финансово състояние на фирмата. След направения анализ на постигнатите резултати и въз основа на направените изводи, се вземат мерки и решения, които дават възможност за насочване на дейността на фирмата в положителна посока.

-Подготовка на документите при проверки и ревизии-често фирмите имат проверки и се налага клиента да плаща допълнително за всяка една проверка или ревизия които отнемат дълго време понякога и месеци.

-Бизнес консултации – това е услуга която помага на вашия бизнес в различни области -право, финансиране, маркетинг, дигитализация и т.н. Всичко от което се нуждае вашия бизнес за да се развива.
Пакетът включва:
● Стандартен пакет
● Изготвяне на тримесечни отчети /ОПР , Баланс, ОПП, ОСК, Справка ДА/.
● Подготовка на документите при проверки и ревизии
● Бизнес консултации