Абонаментно счетоводство – пакет стандарт

абонаментно счетоводство - пакет стандарт Докса консултинг

Защо е по-добре да използвате пакетна счетоводна услуга и какво включва тя?
Счетоводните пакети предлагат цялостно решение за бизнеса.
При нас най-предпочитаният пакет е „Стандарт“. Той е подходящ за хора, които ценят своето време, предпочитат да почиват или да се занимават с маркетинг, за да увеличат своите продажби. В него е включен основния пакет и допълнителни услуги :
● Работа по продажбите, издаване на фактури, комуникация с клиентите
● Онлайн банкиране – плащане на доставчици, данъци, осигуровки и т.н
Всички тези услуги ви освобождава от това да имате допълнителен човек който да се занимава със счетоводство.

Ето още какво включва стандартния счетоводен пакет:
● Безплатни консултации
●Текущо водене на счетоводството на месечна база в съответствие с изискванията на Българското законодателство.
● Обработка на заплати и изпращане на фишове на служители /трудови и граждански договори/
● Подаване на Декларация 1 и 6
● Изготвяне и подаване на Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ
● Изготвяне и подаване на болнични с КЕП
● Подаване на Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ /хонорари, дивиденти и др./
● Подаване на Декларация по чл.88 от ЗКПО /авансови вноски печалба/
● Подаване на справка за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ.
● Изготвяне на Годишна данъчна декларация по ЗКПО
● Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
● Изготвяне на документи за обявяване на ГФО в Агенцията по вписвания
● Издаване на продажни фактури от наш софтуер и изпращане на клиента
● Онлайн банкиране/изготвяне на макети към доставчици, заплати, данъци , осигуровки и други /

За повече информация се свържете с нас!