Размер на неплатен отпуск с право на трудов и осигурителен стаж през 2023 година

неплатен отпуск 2023

Съгласно разпоредбите от Кодекса на труда, всеки работодател може да разреши на работника си да ползва неплатен отпуск, независимо от това дали е използвал полагащия му се годишен платен отпуск и независимо от неговия стаж.

До 30 работни дни в една календарна година се считат за трудов и осигурителен стаж. 

Ползването на неплатен отпуск става по инициатива на работника с отправянето на писмена молба до работодателя. Молбата задължително трябва да съдържа началото на ползването и продължителността на отпуска, определена в работни дни. За да даде съгласието си и да разреши ползването на отпуска, работодателят издава писмена заповед за отпуск.

Ако имате нужда от помощ или информация за ваш казус, можете да се запишете за безплатна консултация, на която ще отговорим на въпросите Ви и ще предложим решение на проблема Ви. 

wpChatIcon
wpChatIcon