Трябва ли да представя медицинско при започване на нова работа

медицинско при започване на нова работа

На всеки от нас се е случвало да започва нова работа, нали? 

Разбира се, за да бъде всичко изрядно, според българското законодателство, се налага да представим някои документи на новия си работодател: 

  • Медицинско
  • Свидетелство за съдимост
  • Здравна книжка (ако работата го изисква)

Съгласно чл. 2. ал. 1 от Наредба ? 3 от 28.02.1987 г., на задължителен предварителен медицински преглед подлежат: лицата, които постъпват на работа за първи път; лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания; лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца. Следователно лицето, започващо работа, трябва да представи карта за предварителен медицински преглед.

На основание чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи.

Ако имате някакви въпроси, свързани с трудовото право, ние сме насреща да Ви помогнем. Заявете своята безплатна консултация!