Инвестиции в недвижими имоти

инвестиция в имот
Ако вие сте избрали да инвестирате свободните си пари в имущество, то трябва първо да се консултирате с данъчен адвокат или счетоводител с нужните познания за това преди сделката.

Трябва да се вземат правилните решения за вашия случай:

– сделката да се сключи като физическо лице или юридическо лице

– тази покупка какви последващи сделки ще прави – облагаеми или освободени

– какви са целите ви след покупка на имота – продажба, наем, ремонт и т.н

Варианти има много и вие трябва да получите най-добрата данъчна консултация за вашия случай. Моят съвет е да не правете нищо преди да сте се консултирали, защото може печалбата бързо да се превърне в данъци за вас.

Ето някои от Изключенията:
Не се облагат (чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ) доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
– един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
– до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.