Дължим ли данъци при дистанционна работа?

данъци при дистанционна работа

Отговорът зависи от няколко фактора, включително страната, в която сте регистрирани като данъкоплатци, както и това дали имате специални споразумения между държавите.

Обикновено, ако работите за фирма в ЕС, която ви заплаща за дистанционна работа, вие ще бъдете облагани с данъци въз основа на вашата настояща регистрация като данъкоплатец и на законодателството във вашата страна.

Въпреки това, може да има специални правила или споразумения за избягване на двойното облагане между държавите-членки на ЕС, които могат да повлияят върху начина, по който ще бъдете облагани с данъци.

Препоръчително е да се консултирате със специалист в областта на данъците или да се обърнете към органите за данъчно облагане във вашата страна за повече информация относно данъчните задължения, свързани с дистанционната работа за фирма в ЕС.