Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО

годишен финансов отчет

Годишното счетоводно приключване и изготвяне на ГФО е важна част от работата Ви всяка година. Изготвянето на финансови отчети по реда на НСС предполага спазването на принципните постановки на абсолютно всички приложими за целта национални счетоводни стандарти.

Това предполага практикуващите счетоводители да познават добре не само конкретните стандарти, свързани със съставянето на финансовите отчети, но и всички приложими счетоводни стандарти, прочетени и приложени през призмата на Общите разпоредби към НСС.

Задължително условие е данните в ГФО да бъдат достатъчно ясни и разбираеми от  съответните му потребители – ръководители, собственици, контрагенти, външни потребители, контролни органи, кредитори и други. 

Хубаво е да се обърнете към професионалист, който да изготви финансовия отчет на фирмата ви, за да сте сигурни, че подадената информация е вярна и е подадена, съобразно изискванията.

Ние можем да изговтим годишната ви данъчна декларация. 

Възползвайте се от услугата „безплатна консултация“, за да се запознаем и да предложим най-доброто цялостно решение за развитието на бизнеса ви.