Как да попълните декларациите по ДДС коректно и да избегнете евентуални грешки?

декларации по ДДС

Декларациите по ДДС са важна част от дейността на всяко българско предприятие, което е регистрирано за Данък върху добавената стойност (ДДС).

Те трябва да бъдат подавани на Митническа администрация на всеки два месеца и съдържат информация за данъчната база, размера на ДДС, който е дължим за плащане и друга съответна информация.

Но как да ги попълним правилно?

Тази статия ще ви помогне да разберете как да попълните декларациите по ДДС коректно и да избегнете евентуални грешки.

1. Какво е ДДС и как се изчислява?

Преди да започнем да говорим за декларациите по ДДС, трябва да разберем какво е ДДС и как се изчислява. Данъкът върху добавената стойност е данъкът, който се прилага върху добавената стойност на стоката или услугата. Той се изчислява като разликата между цената на продажба на стоката или услугата и цената на закупуване на съставните й елементи.

2. Кой трябва да попълва декларациите по ДДС?

Декларациите по ДДС се попълват от предприятията, които са регистрирани за ДДС. Тези предприятия трябва да подават декларации на всеки два месеца, в които съобщават данъчната си база, размера на ДДС, който е дължим за плащане, и друга съответна информация.

3. Какви са стъпките за попълване на декларациите по ДДС и какви документи са необходими?

Ще ви бъдат необходими следните документи:

  • Фактури за закупуване и продажба
  • Данъчни книжа
  • Касови бележки
  1. Проверете внимателно данните във вашата данъчна книжка и ги сравнете с фактурите за закупуване и продажба. Уверете се, че сумите на ДДС съвпадат и че няма грешки в данните.
  2. Въведете данните в декларацията по ДДС. Данните за данъчната база и размера на ДДС трябва да бъдат попълнени в съответните полета. Полето за дата на издаване на фактурите също трябва да бъде попълнено внимателно.
  3. Проверете декларацията за грешки и неточности. Уверете се, че всички данни са попълнени правилно и че няма грешки в разчетите.
  4. Подпишете декларацията по ДДС и я предайте на Митническа администрация. Уверете се, че сте ги подали в срока.

За да си спестите време и евентуални грешки е препоръчително да се обърнете към професионален счетоводител или данъчен съветник. 

Ние можем да ви помогнем с всички счетоводни дейности за Вашата фирма. Възползвайте се от възможността за безплатна опознавателна среща, на която ще разгледаме Вашия казус и ще дадем решение.