Облагане на доходи от продажба на земя

Облагане на доходи от продажба на земя

Доходите от продажба на земя се облагат с данък в България. Съгласно Закона за данъка върху доходите на физическите лица, придобитите доходи от продажба на земеделска земя се облагат с данък в размер на 10% от придобития доход.

Това обаче не се отнася за продажбата на личен имот, тъй като в този случай той не се смята за капиталово имущество и не е обект на данъчно облагане.

При продажба на земя е важно да се има предвид и евентуалното наличие на ДДС задължение, ако продавачът е регистриран по ДДС. Ако земята се продава без ДДС, може да има нужда от декларация за освобождаване от ДДС.

Във всеки случай, е препоръчително да се консултирате с данъчен съветник или специалист по данъци, за да получите конкретна информация, относно данъчните последици от продажбата на земя и начина на деклариране на доходите.

Ние можем да ви дадем съвет при подобни казуси. Свържете се с нас за безплатна опознавателна среща, на която ще се запознаем с вашата ситуация и ще ви предложим решение на проблема.