Каква е разликата между цените на счетоводните къщи и разходите за поддръжка на счетоводен отдел

Каква е разликата между цените на счетоводните къщи и разходите за поддръжка на счетоводен отдел?

Ползването на външни счетоводни услуги е значително по-изгодно, дори и на пръв поглед да не изглежда така. Освен спестяването на значителни разходи, наемането на външна счетоводна фирма има редица предимства – спестяване на време и усилия, гъвкавост, фокус върху основната дейност и др.
Каква е разликата между цените на счетоводните къщи и разходите за поддръжка на счетоводен отдел. Прочети повече…

как да избера счетоводна фирма

Изборът на счетоводна къща е важен за всяка фирма. Един от ключовите елементи за успеха на Вашия бизнес е откриването на добър счетоводител, който да Ви осигури подходящи, навременни и ценово-ефективни съвети относно сложното и непрекъснато променящо се законодателство.  Прочети повече…

данъчни облекчения за млади семейства

Данъчното облекчение за млади семейства позволява намаляване на данъчната основа с лихвите, платени по първите 100 000 лева от ипотечен кредит за закупуване на жилище (чл. 22а от ЗДДФЛ). Трябва да отговаряте на следните условия, които декларирате с годишната данъчна декларация (Приложение № 10): Прочети повече…

данъчни облекчения за ремонт

Данъчното облекчение позволява на местни и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на ЕС или страна от Европейското икономическо пространство, да приспадат от данъчната основа направените плащания за труд  Прочети повече…

годишна данъчна декларация

Какъв е крайният срок за подаване на данъчна декларация на моята фирма?

Данъчната кампания 2023 г. започва на 10 януари, като от тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция. В началото на март 2023 г., след подаването на данните от работодатели и платци на доходи… Прочети повече…

осигурителни вноски

Какви са размерите на осигурителните вноски за самоосигуряващи се лица?

От 1-ви януари 2023г се увеличи размерът на минималната заплата, но осигуровките остават същите като през 2022г. 31 януари е срокът, в който самоосигуряващите се лица, могат да променят вида на осигуряването си. Ако не сте се осигурявали за временна неработоспособност (болнични), можете да започнете да се… Прочети повече…

намаляне на данъците чрез точки за пенсия

Данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране намалява данъчната ви основа с внесените през годината за ваша сметка осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване (чл. 20 от ЗДДФЛ).