Калкулатор за счетоводно обслужване

Вид на юридическото/физическото лице:

Вид на дейност:

Регистрация по ЗДДС:

Брой документи месечно:

Брой ДМА/ДНМА

Брой служители на трудови / граждански договори:

Подразчет Клиенти / Доставчици

Брой обекти/ЕКАФП:

Материален запас / складово стопанство

Брой банкови сметки:

Предоставяне на документи:

По електронен път

лв. 0

Примерен месечен абонамент

Готови ли сте да се развиваме заедно?