Калкулатор за счетоводно обслужване

Вид на юридическото/физическото лице:

Вид на дейност:

Регистрация по ЗДДС:

Брой документи месечно:

Брой ДМА/ДНМА

Брой служители на трудови / граждански договори:

Подразчет Клиенти / Доставчици

Брой обекти/ЕКАФП:

Материален запас / складово стопанство

Брой банкови сметки:

Предоставяне на документи:

По електронен път

лв. 0

Примерен месечен абонамент

Счетоводна къща Докса Консултинг  предлага примерни пакети за счетоводни услуги които при персонално договаряне , подлежат на коментар . Цените са в български лева и са за период от един месец.

 В пакетната счетоводна услуга са  включени   безплатни  консултации свързани със счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужването.