Услуги за физически лица

В дългогодишната ни практиката,  много често сме чували коментари като „Аз нямам фирма и  нямам никакви задължения“. В действителност не е така, липсата на „фирма“ понякога не Ви освобождава от задължението да декларирате доходите си/от свободна професия, наеми, направени лични инвестиции и т.н/. Ние предлагаме, както фирмено обслужване, така и обслужване за физически лица. Все повече хора се ориентират в инвестиции в  недвижими имоти, борсови пазари, крипто инвестиции/крипто валути, акции, облигации и др. Малко от хората знаят, че подлежат на данъчно облагане при реализирането на печалба от този вид дейности.

Затова счетоводна къща „Докса Консултинг” е насреща, за да не губите пари и да сте спазили Българското законодателство !

Услугите които предлагаме от Докса Консултинг за физически лица:

  • Регистрация на физическо лице като самоосигуряващо се лице.
  • Работа с онлайн банкиране, изготвяне на ежемесечни платежни нареждания за осигурителните вноски.
  • Подаване на на Декларации Образец 1 и 6.
  • Ползване на наш софтуер и издаване на  фактури от името на физическото лице.
  • Подаване на декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.
  • Изготвяне годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за доходите на физическото лице.
  • Изготвяне и подаване на декларации по чл.55 от ЗДДФЛ във връзка с доходи /наеми/ облагаеми с окончателен данък.
  • Регистриране по ЗДДС при необходимост.