Туристически застраховки

  • Застраховат се туристи – индивидуално или групово, срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната им цялост при пътуване, екскурзия или почивка в Република България.
  • Помощ при пътуване в чужбина.
  • Отмяна на пътуване – покрива разходи, за отмяна, съкращаване или прекъсване на пътуването, разходи за удължаване на пътуването и закъснение на самолетен полет.