Онлайн счетоводство

За много компании голяма част от техния бизнес се осъществява онлайн. Фактурирането, банкирането, подаването на документи към НАП, статистика и други държавни институции е изцяло електронен процес. Всички видове документи могат да бъдат сканирани и да се изпратят на електронната ни поща.

Ние от “Докса Консултинг” можем да обработваме Вашите документи изцяло електронно, без да има нужда да идвате до наш физически офис. Географското местоположение  на Вашата фирма не е пречка за нас. Това е една сигурна онлайн възможност да поддържате счетоводството си актуално, да представяте всички необходими документи към НАП, НОИ и др. инстанции по възможно най-лесен и удобен за Вас начин. 

Счетоводна къща ”Докса Консултинг” разполага с електронен адвокатски подпис, което допълнително улеснява комуникацията. Ние ще Ви спестим разходи, време и административен труд.