Имуществени застраховки

  • Домашно имущество е пакетна застраховка е предназначена за застраховане на жилищни сгради – къщи и апартаменти, обзавеждане, битова и компютърна техника и др.
  • Имущество на Физически лица

Обект на застрастрахователна защита са движими или недвижими имущества, които са собственост на физически лица или чуждо имущество, което се ползва на законно основание.

  • Имущество на Юридически лица

Застраховат се движими или недвижими имущества, които са собственост на юридически лица или чуждо имущество, което се ползва на законно основание.

  • Мега Протект – включва пет различни застраховки на пеференциална цени в една полица, клиентите получават осем възможни варианта за избор, в зависимост от желанието и финансовите си възможности.