Застраховка Злополука

Видове застраховки:

-„Трудова злополука”

-„Злополука на учащи”

-„Злополука”

-„Злополука на спортисти”

Основни покрития:

Временна загуба на работоспособноста вследствие на злополука

-Временна загуба на работоспособноста, от общо или акутно заболяване

 -Трайна  загуба на работоспособноста вследствие на злополука

-Трайна  загуба на работоспособноста ,вследствие на професионално заболяване

-Медицински разноски

-Фатален край

Защо да сключите застраховка „Злополука”?

-Широк обхават на застрахователни покрития

-Ниска застрахователна премия

-Покрития 24/7 до една година

-Гарантирано 100%участие, защото е без никакво самоучастие от страна на застрахованите лица

-Гарантирана финансова помощ в случай на загуба на работоспособност и/или нужда болничен престой

-Осигурява защита и спокойствие от непредвидени събития и различни рискове

-Предоставя възможност на избор на допълнителни покрития

-Няма изисквания за минимална премия.