Дигитален маркетинг

Появата и развитието на Интернет принуди бизнеса да еволюира, да се дигитализира и да се адаптира към новите условия. Това явление засяга по същия начин маркетинга и рекламата, тъй като стандартните канали за реклама, стратегии и похвати вече не са достатъчни за популяризиране на определен тип бизнес марка.

“Дигитален маркетинг” е специфична съвкупност от похвати, която използва цифрови (дигитални) канали за реклама или иначе казано – интернет. Достига се до възможно най-широка аудотория онлайн като за тази цел се употребяват различни методи и канали за реклама. Съвременната дигитална маркетинг кампания съчетава в себе си утвърдени комуникационни канали като content marketing, e-mail marketing, маркетинг чрез социалните мрежи, таргетиране, реклами в Google и др.

Привличането на таргетиран трафик към определен уебсайт, без значение дали е онлайн магазин, информационен сайт или личен блог, трябва да е съпътствано с добре оптимизирано съдържание и интригуващ дизайн. Нашият отбор, може да Ви помогне да привлечете повече клиенти онлайн и да Ви съветва за евентуални бъдещи стратегии. Оставете на нас да се погрижим за вашето развитие!