Данъчна защита

Постигането на данъчна сигурност е главната задача на данъчната ни защита. Тя може да се случи само при дългосрочна работа и пълна информационна обезпеченост на нашето абонаментното обслужване. Краткосрочните услуги решават отделни казуси, но за цялостни решения са крайно недостатъчни и в дългосрочен план – неефективни.

Данъчната защита включва:

  • Подготовка на документи за решаване на данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи;
  • Представителство и защита пред органи на Данъчната администрация и НЗОК;
  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишния счетоводен отчет и други, информация в Данъчната администрация;
  • Провеждане на необходимите проверки с органите на Данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни;
  • Представителство и защита на фирмата пред Националната агенция за приходите (НАП) по всякакви възникнали въпроси и казуси;
  • Съдействие при ревизия, проверка и др. Следене за защита на Вашите права.