Често задавани въпроси

Защо да изберете нас?

Изборът на правилния счетоводител е определящ за развитието на всеки бизнес. Индивидуалният подход към всеки, с оглед цялостно израстване на бизнеса – правилни решения, точните стъпки, по които да се развива бизнесът, свобода, спокойствие, психика, емоции са ключът към успеха.

Предлагаме Ви цялостно решение за развитие на Вашия стартиращ бизнес:
Съвети при избора на типа на дружеството – ЕООД, ООД и др.
Бизнес план и ️конкретни стъпки, по които да градите бизнеса си
Водене на счетоводството
Съвет за безвъзмездно финансиране или финансиране чрез кредит
Насоки за маркетинг и реклама

Заявете БЕЗПЛАТНА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА, на която ще се запознаем с Вашата ситуация и ще поговорим за възможните решения.

Гарантираме, че ще останете удовлетворени!

Как мога да стана ваш клиент?

Ако усещаш, че аз съм човекът, който може да ти помогне, не губи време, а се свържи с мен, за да насрочим безплатна опознавателна среща. Ако имаш затруднения, пиши ми на e.marinova@doxa-consulting.com
На нашата онлайн среща в google meet ще ти отговоря на всички въпроси, за да имаш пълна яснота и ще научиш какви са плюсовете на всеки един пакет, който предлагаме

Трябва ли да се регистрирам по ДДС и кога?

Регистрация по ЗДДС, е ако сте достигнали праг, който е 100 хил. лв. и се изчислява на база сумата на приходите за последните 12 поредни месеца. Не е необходимо те да са в рамките на календарната година. Ние ще Ви помогнем с попълването и подаването на всички нужни документи.

Трябва ли да ползвам услугите на счетоводна къща, за да си регистрирам фирма?

Поради сложността и спецификите на самата процедура, ние от „Докса Консултинг”, препоръчваме ползването на услугите на счетоводни специалисти, като нас, които да изготвят пълната документация, необходима за регистрацията на самостоятелна фирма. Също така с помощта на адвокатски подпис, Ви спестяваме време и усилия, защото можем лесно и бързо да подадем документите ви онлайн.

Каква фирма да регистрирам – ЕООД или ЕТ?

Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е търговско дружество, при което собственикът на капитала носи материална отговорност до размера на капитала на дружеството. При ЕТ собственикът носи материална отговорност за осъществяваната дейност с цялото си имущество. Втората съществена  разлика е, че дружеството борави с капитал, а едноличният търговец (ЕТ) с лични средства. Ние в „Докса Консултинг“ ще Ви помогнем да изберете правилния избор и да създадете вашата фирма.

Какви са изискванията за ЕТ?

ЕТ е физическо лице, което участва с едно и също имущество в гражданския и в търговския оборот. Изискванията са:

 • дееспособност;
  • местожителство в страната;
  • да не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
  • да не е осъден за банкрут;
  • да не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години;
  • да няма друга фирма като едноличен търговец.
Какви са задълженията ми след регистрация по ЗДДС?

След изтичане на всеки данъчен период, регистрираните лица по ЗДДС са длъжни да изготвят и подадат в НАП по место-регистрация на фирмата справка – декларация, дневник на покупките и дневник на продажбите. Срокът е за подаването е 14 дни от изтичане на отчетния данъчен период, като ние от „Докса Консултинг“ можем да се погрижим за всичко.

Кое лице е търговец?

Търговец е лице, което отговоря едновременно на три изисквания
• е дееспособно ФЛ или ЮЛ;
• извършва дейност, която се изразява в сключване на търговски сделки;
• извършва тази дейност по занятие
Търговци са също така и:
• търговските дружества;
• кооперациите с изключение на ЖСК.

Кои са подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства?

В търговския регистър се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Ако не намерите отговора на Вашия въпрос, не се притеснявайте да се свържете с нас по всяко време.