Абонаментно счетоводство

Пълно счетоводно и данъчно обслужване включва в това число:

 • Безплатни консултации по телефон, оналйн и на място по всяко време на деня и по най-удобния за Вас начин.
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки  по HTML формат с възможност за обмяна на информация по електронен път.
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.
 • Текущи консултации относно измененията на законовата и нормативната уредба.
 • Оперативно счетоводство.
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност.
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки- декларации по ДДС и данни на магнитен носител /фирмата работи с ДДС по интернет/.
 • Фактуриране от наш софтуер. Работа с е-фактура/Борика – Банксервиз АД/.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета. Работа с онлайн-банкиране.
 • Изготвяне на трудови договор, ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски и други.
 • Представяне на информация за осигурени лица в Персоналния регистър – НАП.
 • Регистрация на трудови договори и попълване на осигурителни и трудови книжки.
 • Годишно приключване.
 • Изготвяне и предоставяне на Годишни Финансови Отчети.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.