Добре дошли в счетоводна къща „Докса Консултинг“

Модерна Коректна Иновативна Опитна

Повече от 17 години работим за Вас и Вашите интереси

Искате ли да научите как да създадете печеливш бизнес от нулата и увеличите печалбата на съществуващия си бизнес, като намалите данъците и привлечете повече клиенти?

Някои от нашите клиенти:

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Безплатни консултации онлайн и по телефон, оператично счетоводство, изготвяне на трудови договори, ТРЗ, представителство пред държавни институции, годишни данъчни декларации, годишно приключване и др.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори. Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки. Попълване на трудови книжки, заверка на осигурителен стаж.

УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Подаване на годишна данъчна декларация, финансови отчети на еднолични търговци, декларации за облагане с патентни данъци, данъци върху недвижими имоти, данъци за леки автомобили и др.

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Данъчна сигурност, решаване на данъчни казуси, съдействие при ревизии и проверки, подаване на възражения и жалби, представителство и защита и др.

ОНЛАЙН СЧЕТОВОДСТВО

Извършване на всички счетоводни и услуги от друг тип изцяло онлайн без нужда от физическо посещение.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

Съдействие при подаване на месечни декларации по ЗДДС.